Inovatívne prístroje pre stavebníctvo

CENOVO DOSTUPNÉ,
SPOĽAHLIVÉ A ŠIKOVNÉ

Už od roku 1992 je značka Agatec európskym špecialistom na laserové prístroje so špičkovou technológiou a inovatívnymi riešeniami pre všetky stavby.

Ponúkame Vám všetky druhy laserov - bodové, čiarové a rotačné, laserové diaľkomery, prijímače a systémy na zemné stroje so širokou škálou príslušenstva. Vyskúšajte náš bezkonkurenčný nástroj na niveláciu Agatec SmartRod.

AGATEC - www.agatec.com AGATEC - www.agatec.com AGATEC - www.agatec.com AGATEC - www.agatec.com AGATEC - www.agatec.com AGATEC - www.agatec.com AGATEC - www.agatec.com AGATEC - www.agatec.com

Agatec.com

Navštívte oficiálnu stránku výrobcu prístrojov

www.agatec.com

Agatec - člen skupiny Hexagon

Newsletter

Kontakt

PRESNE s.r.o.
Černyševského 26
851 01 Bratislava

Tel.: 0948 77 37 63
E-mail: info@presne.sk
Web: www.presne.sk

"Január","Február","Marec","Apríl","Máj","Jún","Júl","August","September","Október","November","December"); $result = Array(); $counter = Array(); $month = $rok[$mesic]; $vysledok1 = "SELECT * FROM host WHERE IP='".$ipadresa."'"; $result1 = mysql_query($vysledok1); $zaznam1 = MySQL_Fetch_Array($result1); $poslednipristup = $zaznam1["Datum"]; $vysledok = "SELECT * FROM rok WHERE rok = '".$thisyear."' "; $result = mysql_query($vysledok); $zaznam = MySQL_Fetch_Array($result); if($zaznam["rok"] == $thisyear){ }else{ MySQL_Query("INSERT INTO rok VALUES('null', '$thisyear')"); } if($poslednipristup == ""){ $pocitat = true; MySQL_Query("INSERT INTO host VALUES('".$ipadresa."', '".$dnesnidatum."', 1)"); } else{ if ($poslednipristup != $dnesnidatum){ $pocitat = true; MySQL_Query("UPDATE host SET Datum = '".$dnesnidatum."', Pocet = Pocet+1 WHERE IP = '".$ipadresa."'"); } else{ $pocitat = false; MySQL_Query("UPDATE host SET Pocet = Pocet+1 WHERE IP = '".$ipadresa."'"); } } if ($pocitat){ $vysledok2 = "SELECT * FROM mesacne WHERE Mesic = '$month' AND rok = '$thisyear'"; $result2 = mysql_query($vysledok2); $zaznam2 = MySQL_Fetch_Array($result2); $counter1 = $zaznam2["Pocet"]+1; if($counter1 == 1){ MySQL_Query("INSERT INTO mesacne VALUES('$month',1, '$mesic', '$thisyear')"); }else{ MySQL_Query("UPDATE mesacne SET Pocet = Pocet+1 WHERE Mesic = '$month' AND rok = '$thisyear'"); } $vysledok3 = "SELECT * FROM dnes WHERE Datum = '$dnesnidatum'"; $result3 = mysql_query($vysledok3); $zaznam3 = MySQL_Fetch_Array($result3); $counter2 = $zaznam3["Pocet"]+1; if($counter2 == 1){ MySQL_Query("INSERT INTO dnes VALUES ('$dnesnidatum', 1, '$mesic', '$thisyear')"); }else{ MySQL_Query("UPDATE dnes SET Pocet = Pocet+1 WHERE Datum = '$dnesnidatum' AND rok = '$thisyear'"); } } } ?>